Tiếng Nhật IT: Tên gọi bộ phận trong một công ty IT ở Nhật


Hiện nay không chỉ ở thị trường Nhật mà Việt Nam ngành công nghệ thông tin đang rất phát triển, do đó cơ hội để chúng ta làm việc cùng với người Nhật là rất cao. Nhưng nhiều bạn trình độ tiếng Nhật còn hạn chế, khiến cho đôi bên trở nên áp lực, không phát huy được hết sức mạnh của mình, vì tiếng Nhật vốn rất khó. Trong bài viết này sẽ trình bày về tên gọi các bộ phận trong công ty IT Nhật.

Phòng kiểm toán nội bộ (内部監査室=ないぶかんさしつ)

Công việc của kiểm toán nội bộ là: Kiểm tra, đánh giá độ tin cậy, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; Kiểm tra, thẩm định tính xác thực, độ tin cậy của các thông tin quản lý, thông tin tài chính và phi tài chính của công ty.

Phòng quản lý kế hoạch (経営企画室=けいえいきかくしつ)

Công việc của phòng quản lý kế hoạch là : Lập, quản lý, theo dõi kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.  Quản lý, thực hiện và kiểm tra công tác kỹ thuật, thi công nhằm đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng, khối lượng và hiệu quả kinh tế trong toàn công ty.

Tiếng Nhật IT: Các bộ phận trong một công ty IT ở Nhật

Phòng tài chính (財務本部=ざいむほんぶ)

Công việc của phòng tài chính là: tham mưu, giúp Giám đốc công ty về quản lý, điều hành công tác thống kê, tài chính của công ty. Đồng thời  tổ chức thực hiện,kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, quản lý vốn và sử dụng tài sản theo quy định của Nhà nước.

Phòng nhân sự (人事部=じんじぶ)

Công việc của phòng nhân sự là: Quản lý nguồn nhân lực trong công ty như tuyển dụng,đào tạo phát triển,truyền thông tin và dịch vụ nhân sự.

Phòng kế toán (経理部=けいりぶ)

Công việc của phòng kế toán là:lập chứng từ kế toán, nhập số liệu, ghi sổ kế toán, lập báo cáo kế toán,kiểm tra phân tích số liệu,tài liệu kế toán. Hơn nữa, phải lưu trữ hồ sơ,tài liệu kế toán tùy theo yêu cầu của từng thành phần quy định.

Phòng quảng cáo (広告室=こうこくしつ)

Công việc của phòng quảng cáo là:Phụ trách các vấn đề liên quan đến truyền thông, quảng bá thương hiệu, truyền thông nội bộ như: biên tập, sáng tạo nội dung quảng cáo,tiếp thị các dịch vụ sản phẩm của công ty.

Tiếng Nhật IT: Các bộ phận trong một công ty IT ở Nhật 1

Phòng quản lý hệ thống, phát triển cơ sở hạ tầng (インフラ=Infrastructure)

Infra là bộ phận phải nói là quan trọng nhất của công ty và rất vất vả, nhiệm vụ của Infra là:quản lý hệ thống,cơ sở hạ tầng của công ty và các dự án của khách hàng . Infra rất nhiều lĩnh vực bao gồm(Network,Server,Cloud,quản lý Certificate)

Phòng bảo mật hệ thống (セキュリティ=Security)

Nhiệm vụ của phòng bảo mật hệ thống là :nghiên cứu sản phẩm và thiết kế các giải pháp bảo mật hệ thống CNTT đáp ứng yêu cầu của khách hàng như: Enterprise Network,quản lý Filter,Proxy…

Bộ phận lập trình (開発本部=かいはつほんぶ)

Công việc của lập trình viên là : thiết kế,xây dựng,bảo trì ,sửa lỗi và nâng cấp các phần mềm máy tính,các trang web bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau(phổ biến nhất hiện nay là Java và Php)

Phòng chiến lược kinh doanh (事業戦略室=じぎょうせんりゃくしつ)

Công việc của phòng chiến lược kinh doanh là:phân tích số liệu,thu thập thông tin rồi sau đó đưa ra các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp,tăng doanh thu, giảm chi phí và tối ưu hóa dự án.

Bộ phận Sales và vận hành (セールス&オペレーション部=Sales & Operation)

Công việc của bộ phận sales là : tư vấn, bán các sản phẩm của công ty,đồng thời phối hợp hỗ trợ team support xử lý các vấn đề của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.

Trung tâm hỗ trợ khách hàng (カスタマーサポートセンター=Customer support Center)

Công việc của nhân viên support là : xử lý tình huống và yêu cầu hỗ trợ của khách hàng như: chẩn đoán, xác định hoặc giải quyết vấn đề ở một mức độ nào đó cho khách hàng.

Tiếng Nhật IT: Các bộ phận trong một công ty IT ở Nhật 2

Bộ phận quản lý rủi ro hệ thống CNTT (リスクマネジメント部=Risk management )

Nhiệm vụ của nhân viên quản lý rủi ro đó là: nhận diện và đánh giá tài sản công ty, đồng thời nhận diện ra các đe dọa và tính toán xác suất đe dọa của sản phẩm.

Phòng kinh doanh (ビジネス事業本部=Businessじぎょうほんぶ)

Nội dung công việc của bộ phận kinh doanh là: duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, tiếp cận và nghiên cứu thị trường khách hàng,thực hiện các chiến lược và tổ chức các hoạt động kinh doanh,tính toán giá thành và lập hợp đồng với khách hàng.

Trên đây là những bộ phận chính trong một công ty IT của Nhật. ngoài những bộ phận trên mình sẽ phân tích cụ thể và giới thiệu với mọi người các từ vựng tiếng Nhật chủ đề IT ở những bài tiếp theo.

Theo japanlife-guide.com

Japan IT WorksViệc làm theo chuyên ngành

Việc làm theo ngành

Việc làm theo tỉnh thành