Python

Những điều mà lập trình viên Python có thể làm

Trong bài viết này, chúng ta sẽ bàn về những lộ trình sau của Python: Làm ứng dụng cho máy tính, Trở thành Web Developer, Lập trình nhúng/IOT, làm game
07/02/2022

Sách và khóa học để trở thành lập trình viên Python

Giới thiệu tài liệu để học lập trình Python.
07/01/2022

20 tài liệu lập trình Python cơ bản đến nâng cao hay nhất

Bạn đang muốn tìm tài liệu học lập trình Python cơ bản? Sau đây là 20 nguồn Tài liệu Python cơ bản đến nâng cao mà bất kỳ ai cũng nên lưu lại.
26/11/2021

Trở thành lập trình viên Python giỏi như thế nào?

Thị trường lập trình viên Python (Python developer) đang có nhu cầu cao – không chỉ vì ngôn ngữ này rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi mà chủ yếu là do Python trở thành một giải pháp trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
26/08/2021

Tìm hiểu thư viện Numpy trong Python

Numpy (Numeric Python): là một thư viện toán học phổ biến và mạnh mẽ của Python.
16/06/2021

Việc làm theo chuyên ngành

Việc làm theo ngành

Việc làm theo tỉnh thành