AWS

AWS là gì? Các dịch vụ của Amazon Web Services

AWS là gì? Dịch vụ điện toán đám mây mà AWS cung cấp gồm những gì? Tại sao doanh nghiệp nên chọn AWS là giải pháp điện toán mây?
05/05/2021

Một số khái niệm cơ bản của AWS

Cloud Service hiện tại đang là một trong những xu hướng công nghệ mới hiện nay với 2 ông lớn đó là Microsoft với Azure và Amazon với AWS.
29/03/2021

3 Chứng chỉ AWS phổ biến nhất và kinh nghiệm, tài liệu để thi tốt

Chứng chỉ AWS – AWS Certification là bộ chứng chỉ được cấp bởi Amazon đánh giá mức độ hiểu biết về Cloud (điện toán đám mây), cụ thể là các dịch vụ của Amazon Web Services (AWS) cũng như việc áp dụng các dịch vụ đó 1 cách hiệu quả vào trong các bài toán thực tế.
28/03/2021

Việc làm theo chuyên ngành

Việc làm theo tỉnh thành