Project manager

Những sai lầm Product Owner nên tránh

Bài viết chia sẻ về những sai lầm trong vai trò Product Owner (PO) mà tôi thường thấy nhất (Tôi phân tích và tổng hợp lại thành một vài sai lầm thường gặp nhất trong rất nhiều sai lầm khác nhau). Mục tiêu là để các Scrum Team nhận thấy được những ảnh hưởng từ những sai lầm này, để tránh hoặc thay đổi cách làm việc của mình, qua đó có thể xây dựng một Scrum Team tốt hơn.
25/09/2021

Tìm hiểu 12 nguyên tắc của Agile

Hôm nay chúng ta tìm hiểu về nguyên tắc của Agile nhé!
21/09/2021

Product Owner là gì và làm thế nào là tốt?

Product Owner là người “sở hữu” sản phẩm. Họ chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề thực tế của user khi sử dụng sản phẩm, từ đó vận hành và cải tiến sản phẩm để đạt được mục tiêu của công ty. PO quyết định các tính năng của sản phẩm, đánh giá độ ưu tiên của từng hạng mục cần hoàn thành.
06/09/2021

Nguyên tắc của kỹ năng quản lý thông tin trong doanh nghiệp

Kỹ năng quản trị thông tin từ lâu đã được các doanh nghiệp đề cao và phát triển không ngừng. Bởi nó chi phối tới hàng loạt hoạt động quan trọng trong bộ máy hành chính lẫn sản xuất. Vậy quản lý thông tin có những nguyên tắc gì cần tuân theo?
18/08/2021

Product Manager và Project Manager khác như thế nào?

Product Manager và Project Manager là hai vị trí rất dễ gây nhầm lẫn, thậm chí ở cả những công ty IT lớn. Vậy sự khác biệt giữa hai vị trí này là gì? Nhiệm vụ chính, kỹ năng và tố chất cần thiết cho mỗi vị trí, ranh giới và cách phối hợp hai vị trí này trong một team?
25/07/2021

Các khái niệm kiến thức cơ bản của mô hình scrum

Các khái niệm kiến thức cơ bản của mô hình scrum mà bạn nên nên nắm được để phát triển dự án. Mọi vai trò, phương tiện, nghi thức như thế nào sẽ được trình bày cụ thể trong bài viết này.
13/07/2021

Product Owner làm gì trước khi bắt đầu sprint đầu tiên của dự án (sprint Zero)

Product Owner, trong khi nhóm đang thực hiện tất cả các nhiệm vụ trước khi dự án, bạn cần tập trung vào việc làm năm điều quan trọng dưới đây.
12/07/2021

Việc làm theo chuyên ngành

Việc làm theo tỉnh thành