Comtor

Kiến thức cơ bản về CSDL và một số thuật ngữ tiếng Nhật mà comtor nên biết (P2)

Để giúp cho Comtor có những kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu, cũng như nắm bắt được những thuật ngữ trong cơ sở dữ liệu xin chia sẻ loạt bài viết liên quan đến những kiến thức cơ bản nhất của CSDL và những thuật ngữ liên quan. Hôm nay sẽ là những thao tác với bảng.
03/05/2021

Công việc IT Comtor, BrSE, JQC trong các công ty offshore thị trường Nhật Bản

Khi thuật ngữ ‘’Offshore thị trường Nhật Bản’’ ra đời thì các thuật ngữ chỉ công việc, cụ thể là IT Comtor, BrSE, JQC cũng xuất hiện. Các bạn học chuyên ngành tiếng Nhật có hứng thú với IT và đang hướng tới chuyên ngành này liệu đã phân biệt được chính xác và cụ thể về nghiệp vụ và kỹ năng của từng loại công việc này chưa?
19/04/2021

Tìm hiểu về BrSE, IT COMTOR, JQC là gì?

BrSE, IT Comtor hay JQC trong nghành CNTT không chỉ đòi hỏi năng lực về ngoại ngữ, năng lực chuyên môn mà còn rất nhiều kỹ năng mềm khác. 
14/04/2021

Kiến thức cơ bản về SQL và một số thuật ngữ tiếng Nhật mà comtor nên biết

Để giúp cho Comtor có những kiến thức cơ bản về SQL, cũng như nắm bắt được những thuật ngữ trong cơ sở dữ liệu xin chia sẻ loạt bài viết liên quan đến những kiến thức cơ bản nhất của SQL và những thuật ngữ liên quan.
13/04/2021

Kiến thức cơ bản về CSDL và một số thuật ngữ tiếng Nhật mà comtor nên biết (P1)

Để giúp cho Comtor có những kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu, cũng như nắm bắt được những thuật ngữ trong cơ sở dữ liệu xin chia sẻ loạt bài viết liên quan đến những kiến thức cơ bản nhất của CSDL và những thuật ngữ liên quan.
12/04/2021

Làm sao để trở thành IT Comtor?

IT Comtor là gì? Làm sao để trở thành một IT Comtor? Cùng giải đáp trong bài viết này nhé.
30/03/2021

Kinh nghiệm làm IT Comtor (P2)

Một comtor/BrSE giỏi sẽ giúp cho việc giao tiếp giữa khách hàng với team và giữa team member với nhau được thông suốt.
31/03/2021

Việc làm theo chuyên ngành

Việc làm theo tỉnh thành