Linux

Quản lý tiến trình trong Linux

Nhìn chung một hệ thống Linux sẽ khá là ổn định khi được vận hành. Mặc dù không phải lúc nào nó cũng hoạt động một cách suôn sẻ, nhưng ta luôn có cách để các chương trình hoạt động theo một cách tốt nhất có thể.
21/02/2022

Tìm hiểu và cài đặt ELK Elasticsearch Logstash Kibana

Tìm hiểu hệ thống quản lý log trong tâm ELK Stack, thực hiện cài đặt Elasticsearch Logstash Kibana trên CentOS, cài đặt Filebeat để thu thập file log trong bài viết này nhé!
17/03/2021

Một số lệnh linux căn bản cho người mới bắt đầu

Linux là mã nguồn mở và miễn phí, nghĩa là bạn có thể đơn giản thay đổi bất cứ thứ gì trong Linux mà bạn muốn và phân phối lại thành tên riêng của mình!Có một số phiên bản phân phối Linux thường được gọi là “distros“.
17/03/2021

Các lệnh kiểm tra Ram trên Linux server

Chúng ta dùng các lệnh linux có thể kiểm tra tình trạng bộ nhớ sử dụng thế nào. Bộ nhớ gồm có RAM và lưu tạm (swap). Kiểm tra bộ nhớ là quan trọng để biết server sử dụng tài nguyên như thế nào.
16/03/2021

Sử dụng Cron Crontab tự động chạy script trên Server Linux

Cron, Crontab là một tiện ích tự động thi hành các tác vụ trong hệ thống Linux theo lịch biểu lập sẵn, tìm hiểu cách tạo các crontab trong bài viết này nhé!
16/03/2021

Các lệnh linux cơ bản cần phải biết

Dưới đây là một số lệnh linux cơ bản, thường dùng, các dòng lệnh linux có thể thực hiện qua putty, lệnh về process, lệnh phân quyền, lệnh nén và giải nén nhé
15/03/2021

Việc làm theo chuyên ngành

Việc làm theo ngành

Việc làm theo tỉnh thành