Tổng hợp 10 cuốn sách đáng đọc về Database


Cơ sở dữ liệu được sử dụng để chứa thông tin quản trị và dữ liệu chuyên ngành hơn, chẳng hạn như dữ liệu kỹ thuật hoặc mô hình kinh tế. Ví dụ bao gồm hệ thống thư viện máy tính, hệ thống đặt chỗ chuyến bay, hệ thống kiểm kê bộ phận máy tính và nhiều hệ thống quản lý nội dung lưu trữ các trang web dưới dạng bộ sưu tập các trang web trong cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu (Database) là một tập hợp các dữ liệu có tổ chức, thường được lưu trữ và truy cập điện tử từ hệ thống máy tính. Khi cơ sở dữ liệu phức tạp hơn, chúng thường được phát triển bằng cách sử dụng các kỹ thuật thiết kế và mô hình hóa chính thức.

Cơ sở dữ liệu được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động nội bộ của các tổ chức và để củng cố các tương tác trực tuyến với khách hàng và nhà cung cấp (xem phần mềm Doanh nghiệp).

Cơ sở dữ liệu được sử dụng để chứa thông tin quản trị và dữ liệu chuyên ngành hơn, chẳng hạn như dữ liệu kỹ thuật hoặc mô hình kinh tế. Ví dụ bao gồm hệ thống thư viện máy tính, hệ thống đặt chỗ chuyến bay, hệ thống kiểm kê bộ phận máy tính và nhiều hệ thống quản lý nội dung lưu trữ các trang web dưới dạng bộ sưu tập các trang web trong cơ sở dữ liệu.

Để tìm hiểu và nâng cao kiến thức về Database thì sau đây là 10 cuốn sách rất đáng để tham khảo:

 

1. Fundamentals of Database Systems

Fundamentals of Database Systems

Phiên bản này kết hợp các giải thích rõ ràng về lý thuyết và thiết kế cơ sở dữ liệu với phạm vi cập nhật của các mô hình và hệ thống thực. Nó có các ví dụ tuyệt vời và quyền truy cập vào trang web cơ sở dữ liệu của Addison Wesley bao gồm giảng dạy, hướng dẫn và nhiều tài nguyên sinh viên hữu ích.

Download tại đây: Fundamentals of Database Systems

 

2. Database System Concepts

Database System Concepts

Dành cho khóa học đầu tiên về cơ sở dữ liệu ở cấp cơ sở hoặc đại học, hoặc tốt nghiệp năm thứ nhất, cấp độ, cuốn sách này bao gồm các khái niệm và thuật toán dựa trên những cơ sở dữ liệu được sử dụng trong các hệ thống cơ sở dữ liệu thương mại hoặc thử nghiệm. Nó nhằm mục đích trình bày các khái niệm và thuật toán này trong một cài đặt chung không bị ràng buộc với một hệ thống cơ sở dữ liệu cụ thể.

 

3. Graph Databases

Khám phá các cơ sở dữ liệu đồ thị có thể giúp bạn quản lý và truy vấn dữ liệu được kết nối cao. Với cuốn sách thực tế này, bạn sẽ học cách thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu đồ thị mang lại sức mạnh của đồ thị mang trên một loạt các vấn đề. 

Cho dù bạn muốn tăng tốc độ phản hồi của mình đối với các truy vấn của người dùng hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu có thể thích ứng khi doanh nghiệp của bạn phát triển, cuốn sách này chỉ cho bạn cách áp dụng mô hình đồ thị không có lược đồ cho các vấn đề trong thế giới thực. 

Download tại đây: Graph Databases

 

4. Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement

Hiện nay dữ liệu ngày càng lớn hơn và phức tạp hơn, và các lựa chọn trong việc xử lý dữ liệu đó cũng vậy. Là một nhà phát triển ứng dụng hiện đại, bạn cần hiểu về lĩnh vực quản lý dữ liệu mới nổi, cả RDBMS và NoQuery. Seven Databases in Seven Weeks sẽ đưa bạn đi tham quan một số cơ sở dữ liệu nguồn mở nóng nhất hiện nay. 

Theo truyền thống Bảy ngôn ngữ của Bruce A. Tate trong bảy tuần , cuốn sách này vượt xa hướng dẫn cơ bản của bạn để khám phá các khái niệm thiết yếu ở cốt lõi của mỗi công nghệ.

Download tại đây: Seven Databases in Seven Weeks

 

5. Modern Database Management

Hoffer tập trung vào các nguyên tắc, khái niệm và công nghệ mới nhất và những gì các học viên hàng đầu nói là quan trọng nhất đối với các nhà phát triển cơ sở dữ liệu. 

Phân tích cơ sở dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu, SQL, môi trường cơ sở dữ liệu máy khách / máy chủ, lưu trữ dữ liệu, chất lượng và tích hợp dữ liệu và mô hình hóa dữ liệu hướng đối tượng. Dành cho các chương trình phát triển chuyên nghiệp trong quản lý cơ sở dữ liệu giới thiệu. 

Download tại đây: Modern Database Management

 

6. Database Security

Database Security

Cuốn sách này cung cấp một tài khoản chính thức về các vấn đề bảo mật trong các hệ thống cơ sở dữ liệu và cho thấy các hệ thống thương mại hoặc tương lai hiện tại có thể được thiết kế như thế nào để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật. 

Nó cung cấp một tài khoản đầy đủ của các mô hình bảo mật thay thế và các biện pháp bảo vệ. Tài liệu tham khảo vô giá này có thể được sử dụng làm văn bản cho các khóa học nâng cao về bảo mật DB.

Download tại đây: Database Security

 

7. Access Database Design & Programming

Access Database Design & Programming

Access Database Design & Programming bao gồm rất nhiều nền tảng một cách nhanh chóng nhưng sáng suốt. Steven Roman bắt đầu với một mô tả về các nguyên tắc chung của thiết kế cơ sở dữ liệu, sau đó mô tả “đại số quan hệ” xác định ý nghĩa của các hoạt động như liên kết và tham gia, giới thiệu cú pháp SQL và cuối cùng đi sâu vào chi tiết sử dụng VBA (Visual Basic cho Ứng dụng ) để viết mã truy cập. 

Kết quả là một cuốn sách duy nhất có thể dạy cho bạn tất cả những điều cơ bản về xây dựng các ứng dụng cơ sở dữ liệu trong Access. Các phần của cuốn sách rất nặng với các phương trình logic mà hiệu ứng của chúng có thể khó hình dung, nhưng việc sử dụng dữ liệu mẫu một cách thận trọng của Roman giúp việc theo dõi các thao tác được mô tả dễ dàng hơn nhiều.

Download tại đây: Access Database Design & Programming

 

8. Database Processing: Fundamentals, Design, and Implementation

Database Processing: Fundamentals, Design, and Implementation

Được thiết kế cho các khóa học về Quản lý cơ sở dữ liệu, Thiết kế, Ứng dụng hoặc Công nghệ. Phiên bản thứ mười này phản ánh nhu cầu của sinh viên và đảm bảo sự phát triển của các kỹ năng thực tế và thị trường. 

Nó giúp họ tìm hiểu: cách truy vấn dữ liệu và thu được kết quả, bằng cách trình bày SQL Chọn. Nó cung cấp một khuôn khổ để giúp sinh viên học tài liệu này.

Download tại đây: Database Processing: Fundamentals, Design, and Implementation

 

9. Beginning Database Design Solutions

Beginning Database Design Solutions

Cuốn sách này dành cho các chuyên gia CNTT và sinh viên muốn tìm hiểu cách thiết kế, phân tích và hiểu cơ sở dữ liệu. Tài liệu này sẽ mang lại lợi ích cho những người muốn có sự hiểu biết cao hơn về cơ sở dữ liệu như người quản lý đề xuất, kiến ​​trúc sư, người quản lý dự án và thậm chí là khách hàng. 

Tài liệu này cũng sẽ có lợi cho những người thực sự sẽ thiết kế, xây dựng và làm việc với các cơ sở dữ liệu như người thiết kế cơ sở dữ liệu, người quản trị cơ sở dữ liệu và lập trình viên. Trong nhiều dự án, các vai trò này chồng chéo lên nhau để cùng một người có thể chịu trách nhiệm thực hiện đề xuất, quản lý một phần của dự án và thiết kế và tạo cơ sở dữ liệu. 

Cuốn sách này nhằm vào các chuyên gia CNTT và sinh viên thuộc mọi cấp độ kinh nghiệm. Nó không cho rằng bạn có bất kỳ kinh nghiệm nào trước đây với cơ sở dữ liệu hoặc chương trình sử dụng chúng. Nó không’ thậm chí cho rằng bạn có kinh nghiệm với máy tính. Tất cả những gì bạn thực sự cần là sự sẵn sàng và mong muốn học hỏi.

Download tại đây: Beginning Database Design Solutions

 

10. Database Security and Auditing: Protecting Data Integrity and Accessibility 

Database Security and Auditing: Protecting Data Integrity and Accessibility

Được thiết kế để dễ học, văn bản này được chia thành ba phần: Bảo mật, Kiểm toán và Thực hiện. Học sinh sẽ hiểu đầy đủ cách thực hiện bảo mật cơ sở dữ liệu trên cơ sở dữ liệu kinh doanh hiện đại bằng cách sử dụng các kịch bản thực tế và các ví dụ từng bước trong toàn bộ văn bản. 

Mỗi chương kết thúc với các bài tập và một dự án thực hành để củng cố và giới thiệu các chủ đề đã học. Chương cuối cùng của cuốn sách cho phép sinh viên áp dụng kiến ​​thức của mình trong bài trình bày về bốn trường hợp thực tế sử dụng bảo mật và kiểm toán. 

Theo aptechsaigon.edu.vn

Japan IT Works